Logo


Kurs programowania w Bash'u

Nowości       Porady       Księga      

Opis komend występujacych w bashu

man nazwa_polecenia - wyświetla pomoc na temat danego polecenia
clear - czyści ekran
pwd - wyświetla nazwę bieżącego katalogu
cd katalog - przechodzi do okreslonego katalogu
mkdir - tworzy katalog
rmdir - usuwa pusty katalog
ls - wyświetla liste plikow
touch - tworzy pusty plik lub uaktualnia detę modyfikacji istniającego
cp - kopiuje plik
mv - przenosi plik lub zmienia jego nazwę
rm - usuwa plik
chmod - zmiana praw dostepu do pliku
chown - zmiana właściciela pliku

cat - wyświetla zawartość pliku tekstowego
wc - wyświetla liczbę linii, znaków i bajtów pliku tekstowego
head - wyświetla określoną ilość pierwszych wierszy pliku
tail - wyświetla określoną ilość ostatnich wierszy pliku
split - dzieli plik na części o n wierszach
csplit - dzieli plik w oparciu o argumenty

grep - wyświetla linie pliku pasujące do wzorca
find - wyszukuje pliki
diff - sprawdza różnice między dwoma plikami

vi - uruchamia edytor tekstu
mc - uruchamia Midnight Commander'a (menedżer plików)

printenv - wyświetlenie zmiennych środowiska

ps - lista aktualnych procesów
top - lista aktualnych procesów
bg - przenosi proces w tło
fg - przenosi proces na pierwszy plan
jobs - wyswietla procesy działające w tle
kill - przerywa proces

df - miejsce pozostałe w systemie
du - miejsce w danym katalogu

who - lista zalogowanych użytkowników
w - jw, tylko dokładniej
finger - wyśwetla nasze dane
chfn - zmienia dane wyświetlane przez finger
whoami - wyświetla nasz login

useradd (lub adduser) - dodaje nowego użytkownika
userdel - usuwa danego uzytkownika
usermod - modyfikacja konta
groupadd - dodaje nawą grupę
groupdel - usuwa daną grupę
groupmod - modyfikacja grupy
last - lista ostanich logowań
passwd - zmiana hasła

ln - dowiązania (skróty do plików)
alias - tworzenie drugich nazw dla poleceń
unalias - usuwanie drugich nazw dla poleceń

wall - przesyła komunikaty do wszystkich użytkowników
write - wysyła tekst do określonego użytkownika
mesg y - zezwala na otrzymywanie wiadomości write
mesg n - blokuje otrzymywanie wiadomości write

poweroff - wyłącza komputer
reboot - resetuje komputer

date - wyświetla bieżącą datę
time - wyświetla aktualny czas

mount - montuje napędy
umount - odmontowanie napędu
mail - odbiera i wysyła pocztę

lp - drukowanie pliku
lpr - wstawienie pliku do kolejki drukowania
lpq - przegladanie dokumentów w kolejce drukowania
lprm - usuwanie zadań drukowania

Ostatnio dodano

O stronie

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768. Strona optymalizowana dla przeglądarki Mozilla.

Prośba

Jeśli chciałbyś coś zmienić lub uważasz że czegoś brakuje pisz. Odpiszę na każdy list.

Subskrypcja

Jeśli chcesz być informowany o nowościach na stronie wpisz tu swój e-mail i kliknij Wyślij.

O mnie

O autorze
Autorem kursu jest Mariusz Majerowski
Ostatnia aktualizacja: 23 VI 2004.