Logo


Kurs programowania w Bash'u

Nowości       Porady      

Zmienne

Zmienna przechowuje jakąś wartość. Odwołujemy się do niej (odczytujemy ją) pisząc znak $ bezpośrednio przed nazwą zmiennej.

#!/bin/bash
zdanie="Witaj swiecie !!!"
echo $zdanie

Wartości zmiennych można pobrać bezpośrednio od użytkownika:

#!/bin/bash
echo -n "Podaj imię: "
read imie
echo -n "Wiek: "
read wiek
echo "Twoje imię $imie i masz $wiek lat"
echo "Za 5 lat będziesz mieć $[ wiek+5 ] lat"

W ostatnim wierszu można zaobserwować dodawanie liczby 5 do wartości zmiennej. Inne przykłady działań na liczbach przedstawiam poniżej.

a=1
a=$[a+1]
           # 2
a=$((a+1))
        # 2
let "a=a+1"
       # 2
let "a+=1"
         # 2

a=`expr $a + 1`

Najprostszy kalkulator#!/bin/bash
echo
echo -n "Podaj dwie liczby oddzielone spacją: "
read a b

dodawanie=$[ a+b ]
odejmowanie=$[ a-b ]
mnozenie=$[ a*b ]
dzielenie_calkowite=$[ a/b ]

echo "Podane liczby: $a, $b"
echo
echo "Wynik dodawania: $dodawanie"
echo "Wynik odejmowania: $odejmowanie"
echo "Wynik mnozenia: $mnozenie"
echo "Wynik dzielenia calkowitego: $dzielenie_calkowite"


Zapis: dodawanie=$a+$b nie zadziała prawidłowo, tzn nie doda wartości zmiennych i tym samym nie przypisze wyniku zmienej $dodawanie.

Teraz pokażę że zapisy: echo $zmienna i echo "$zmienna" mogą dawać różne rezultaty:

#!/bin/bash

napis="Pisanie     skryptow     nie     jest     trudne"

echo $napis
      # Pisanie skryptow nie jest trudne
echo "$napis"
      # Pisanie     skryptow     nie     jest     trudne


Zapis zmiennej tekstowej bez cudzysłowu usuwa nadwymiarowe odstępy.

Aby zmienna była widoczna w innych powłokach należy ją wyeksportować:

export zdanie

Usuwanie zmiennej z pamieci:

unset zdanie

Ostatnio dodano

O stronie

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768. Strona optymalizowana dla przeglądarki Mozilla.

Prośba

Jeśli chciałbyś coś zmienić lub uważasz że czegoś brakuje pisz. Odpiszę na każdy list.

Subskrypcja

Jeśli chcesz być informowany o nowościach na stronie wpisz tu swój e-mail i kliknij Wyślij.

O mnie

O autorze
Autorem kursu jest Mariusz Majerowski
Ostatnia aktualizacja: 23 VI 2004.